Beste Karoo Belanghebbende

Die Wetenskaplike en Nywerheid Navorsingsraad (WNNR) nooi u hartlik uit na inligtingsessies oor die spesialisstudies wat as deel van die Strategiese Omgewingsassessing (SOA) vir die SKA projek (Fase 1) onderneem is.

Die bevindinge van die verskeie spesialisstudies sal in ‘n plakkaat formaat vertoon word en een tot een gesprekke sal oor twee dae by twee geleenthede gedoen word oor die studies:

Dinsdag 30 Augustus 2016:

Kareeberg Biblioteek (Langstraat) in Carnarvon: 10 vm – 4 nm

en

Woensdag 31 Augustus 2016:

NG Kerksaal (Reynekestraat) in Williston: 10 vm – 4 nm

 

Die WNNR sal beskikbaar wees om die SOA met die publiek te bespreek. Ons sal u kommentaar en voorstelle verwelkom. U is welkom om enige tyd tussen 10 vm en 4 nm tydens een van die twee sessies na die lokalse te kom.

Vir enige verdere navrae oor die SOA, kontak asseblief CSIR : Tel.: 021 888 2408 / Epos: Skaphase1@csir.co.za

Vir enige verdere navrae oor die Sosio-ekonomiese impak-studie, kontak asseblief Prof Doreen Atkinson:  Tel.: 083 274 5461 / Epos: karoo@intekom.co.za

 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Dear Karoo Stakeholder

You are hereby invited by the Council for Scientific and Industrial Research (CSIR) to attend the presentation of the specialists studies findings conducted during the Strategic Environmental Assessment (SEA) for the SKA Phase 1 project.

The findings will be presented in the form of posters and one-on-one discussions over two full days at two different locations near the SKA project site:

Tuesday 30 August 2016:

Kareeberg Library (Lang Street) in Carnarvon: 10 am – 4 pm

and

Wednesday 31 August 2016:

NG church Hall (Reyneke Street) in Williston: 10 am – 4 pm

 

The CSIR will be present at the venue to discuss the SEA and to make note of any comments from the public. You are welcome to come to the venue at any suitable time on these dates between 10:00 to 16:00.

For any further enquiry about the SEA, please contact CSIR: Tel.:  021 888 2408 / Email: Skaphase1@csir.co.za

For any enquiry about the socio-economic impact study, please contact Prof Doreen Atkinson: Tel.: 083 274 5461 / Email: karoo@intekom.co.za.